Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Suwałkach

ul. R. Minkiewicza 50, 16-400 Suwałki
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty
decyzją SPG.5470.2.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

"Siła Marii" - kampania społeczna na rzecz równości płci

Zachęcamy do lektury artykułu "Siła Marii" - kampania społeczna na rzecz równości płci autorstwa Magdaleny Siwko, nauczycielki Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach i koordynatorki projektu pod tym samym tytułem.

Artykuł