Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Suwałkach

ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty
decyzją SPG.5470.2.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Seminarium "Zintegrowany System Kwalifikacji a wyzwania współczesnej edukacji" - 12 lutego 2019 r.

Instytut Badań Edukacyjnych wraz z Suwalskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach zaprasza na seminarium pt.: Zintegrowany System Kwalifikacji a wyzwania współczesnej edukacji, które odbędzie się w dniu 12 lutego 2019 r. w siedzibie SODN w Suwałkach.

Seminarium skierowane jest do doradców edukacyjno-zawodowych, kierowników szkolenia praktycznego, nauczycieli zawodu, nauczycieli-wychowawców, pracowników zajmujących się pomocą psychologiczno-pedagogiczną w placówkach oświatowych oraz do wszystkich, którym bliska jest idea uczenia się przez całe życie.

Celem seminarium jest pogłębienie wiedzy uczestników o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji oraz kształcenie umiejętności budowania nowoczesnego warsztatu pracy doradcy zawodowego, pedagoga, wychowawcy i nauczyciela zawodu.

Udział w seminariach jest bezpłatny, liczba uczestników jest ograniczona – do 25 osób (decyduje kolejność zgłoszeń).

Program seminarium: https://tiny.pl/tq62t

Formularz zapisu: https://tiny.pl/tq62b