Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Suwałkach

ul. R. Minkiewicza 50, 16-400 Suwałki
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty
decyzją SPG.5470.2.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Raporty - umiejętności i kompetencji w miejscu pracy po pandemii COVID-19

Zapraszamy do zapoznania się z raportami powstałymi w ramach projektu pt. „Budowanie potencjału i wewnętrznej ekspertyzy Konfederacji Lewiatan w zakresie umiejętności i kompetencji w miejscu pracy po pandemii COVID-19"

Osoby elastyczne, które dostosują się do zmian. Pracownicy, którzy sprawnie korzystają z komputera a może Ci, którzy opanowali Chat GPT? Jakich ludzi potrzebują firmy? Kto jest teraz najbardziej potrzebny na rynku pracy?

Odpowiedzi na te i inne pytania, znajdziesz w raportach:

1. Prognoza zapotrzebowania na kompetencje i kwalifikacje w wybranych branżach w związku ze zmianami w gospodarce.

2. Wpływ procesów cyfryzacji na osoby w wieku 50+, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami oraz osoby z terenów oddalonych od ośrodków miejskich.

Raporty powstały w ramach projektu pt.: „Budowanie potencjału i wewnętrznej ekspertyzy Konfederacji Lewiatan w zakresie umiejętności i kompetencji w miejscu pracy po pandemii COVID-19" (Better skilled) dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej.