Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Suwałkach

ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty
decyzją SPG.5470.2.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Program eTwinning w roku szkolnym 2019/2020

Zachęcamy do udziału w projektach edukacyjnych w ramach Programu eTwinning. Zwracamy się do Państwa z ofertą szkoleniową dotyczącą wykorzystania technologii informacyjnej i komunikacyjnej w pracy edukacyjnej. Warsztaty komputerowe związane są z wprowadzeniem programu eTwinning do nowej podstawy programowej w nauczaniu wszystkich przedmiotów. Ambasadorem i trenerem warsztatów komputerowych programu eTwinning jest nauczyciel doradca metodyczny SODN - Marcin Hościłowicz.

Program eTwinning jest współpracą szkół w Polsce i w Europie i realizowany w formie projektów za pomocą technologii informacyjnej i komunikacyjnej. Do realizacji projektów nie wymagany jest stały dostęp do komputerów. W projekcie nie ponosi się żadnych kosztów. Udział szkoły w programie jest jednym z priorytetów polityki kreowania kierunków kształcenia - podnoszenie umiejętności cyfrowych nauczycieli i uczniów. Program eTwinning obok programu Erasmus Plus jest wiodąca formą nauczania w kontekście regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Dzięki Programowi uczniowie uczą się poprzez wymianę doświadczeń z innymi uczniami w Polsce i w Europie.

Nauczyciele uczestniczący w projektach w ramach programu eTwinning mają możliwość udziału w bezpłatnych szkoleniach na terenie Polski i Europy, a najlepsze projekty nagradzane są Krajowymi Odznakami Jakości oraz Europejskimi Odznakami Jakości oraz nagrodami.

Link do strony Programu - http://www.etwinning.pl/

Link do formularza kontaktowego - Formularz kontaktowy

Szkolenia w ramach programu eTwinning są całkowicie bezpłatne. Podczas warsztatów prezentowany jest program eTwinning, narzędzia i aplikacje wykorzystywane podczas realizacji projektów oraz przydatne programy, które można wykorzystać podczas pracy z uczniem na lekcji.

Warsztaty komputerowe trwają 2,5 godziny. Istnieje możliwość przyjazdu do Państwa szkoły lub zorganizowania szkolenia w siedzibie SODN, ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki.

Proponowane tematy szkoleń to:
1. Dołącz do eTwinning - wprowadzenie do programu, logowanie w programie, przykłady dobrych praktyk.
2. Stwórz projekt eTwinning- tworzenie własnych projektów, poszukiwanie partnera do projektu.
3. Narzędzia internetowe w programie eTwinning - wybór aplikacji do pracy z uczniem na lekcji oraz w ramach projektów eTwinning.

Zapraszamy do kontaktu w celu ustalenia dogodnego terminu. Prosimy o wypełnienie formularza kontaktowego: Formularz kontaktowy

lub kontakt telefoniczny bądź pocztą elektroniczną:

Marcin Hościłowicz
Trener i ambasador Programu eTwinning
Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach
tel.kom +48608406707
belfery@gmail.com