Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Suwałkach

ul. R. Minkiewicza 50, 16-400 Suwałki
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty
decyzją SPG.5470.2.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Podlaskie Dni Matematyki! Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej zaprasza w dniach 25-27.10.2023 r.

Wykłady, warsztaty, piknik matematyczny, wystawa fotografii, konkursy i quizy, autobusowe łamanie główki oraz gra terenowa. Tegoroczne Podlaskie Dni Matematyki to „2 w 1” – nauka, ale i świetna zabawa. W wydarzeniu mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych, średnich, studenci, nauczyciele, rodzice, jak i wszyscy chętni. W ramach wydarzenia po raz pierwszy odbędzie się też Matematyczna Gra Terenowa, do której udziału zachęcamy uczniów szkół średnich – tylko 5 drużyn może wziąć udział, więc warto zarejestrować się już dziś!

Więcej informacji i źródło na stronie Politechniki Białostockiej.

Podlaskie Dni Matematyki: pdm.pb.edu.pl

Wydarzenia online:

1. 25.10.2023, godz. 11, prof. Krzysztof Ciesielski (UJ), Matematyka wyborcza, wymagana rejestracja

https://pdm.pb.edu.pl/blog/wydarzenia/matematyka-wyborcza/

2. 25.10.2023, godz. 12:00. prof Pierzchalski (PŁ), Twierdzenie Pitagorasa wiecznie młode, wymagana rejestracja,

https://pdm.pb.edu.pl/blog/wydarzenia/twierdzenie-pitagorasa-wiecznie-mlode/

3. 27.10.2023, godz. 10:00, Elżbieta Guziejko, Matura rozszerzona-równania kwadratowe z parametrem. wymagana rejestracja, https://pdm.pb.edu.pl/blog/wydarzenia/matura-rozszerzona-rownania-kwadratowe-z-parametrem/

Pozostałe wydarzenia mają formę stacjonarną.

Ponadto zapraszamy do udziału w konferencji Matematyka Pogranicza, 1-3 grudnia 2023,

https://pb.edu.pl/mp/