Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Suwałkach

ul. R. Minkiewicza 50, 16-400 Suwałki
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty
decyzją SPG.5470.2.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Nowa jakość szkolnictwa zawodowego w Polsce

MEiN informuje Nowa jakość szkolnictwa zawodowego w Polsce – podpisanie pierwszych umów w ramach Branżowych Centrów Umiejętności. "Rozwój kształcenia zawodowego to jeden z filarów polityki Ministerstwa Edukacji i Nauki. Konsekwentnie wdrażamy reformę rozpoczętą w 2019 r. To kompleksowy pakiet rozwiązań, których celem jest trafność, jakość i skuteczność kształcenia". Kształcenie jest prowadzone zarówno w zawodach przyszłości np. technik programista, jak też w tzw. zawodach unikatowych np. pszczelarz. Wzrasta odsetek uczniów wybierających szkoły branżowe i technika. W roku szkolnym 2022/2023 kształcenie zawodowe realizowało 58,5% uczniów szkół ponadpodstawowych (razem ze szkołami policealnymi), a kształcenie ogólne – 41,5% uczniów.