Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Suwałkach

ul. R. Minkiewicza 50, 16-400 Suwałki
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty
decyzją SPG.5470.2.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Nie daj się oszukać!

Luty jest miesiącem, w którym prowadzone są inicjatywy mające na celu podniesienie świadomości na temat bezpieczniejszego i lepszego Internetu dla wszystkich, a zwłaszcza dla dzieci i młodzieży. Alicja Ołowniuk przeprowadziła w tym miesiącu w suwalskich szkołach podstawowych lekcje otwarte dotyczące krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie.

Prezentacja: https://tiny.pl/dxp79