Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Suwałkach

ul. R. Minkiewicza 50, 16-400 Suwałki
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty
decyzją SPG.5470.2.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Nabór - Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą w roku szkolnym 2023/2024

Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach rozpoczyna nabór na Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą w roku szkolnym 2023/2024.

Kurs adresowany jest do osób zainteresowanych zdobyciem kwalifikacji w zakresie zarządzania oświatą, a także poszerzeniem wiedzy nt. funkcjonowania szkół, prawa oświatowego, wymagań stawianych szkołom przez państwo, a także wielu innych aspektów wynikających z kierowania i zarządzania szkołą/placówką oświatową.

Formularz zapisu: http://tiny.cc/kurs-kwal-zarz

W kursie mogą uczestniczyć:
- nauczyciele zainteresowani uzyskaniem kwalifikacji do zajmowania stanowisk kierowniczych w oświacie,
- wicedyrektorzy nieposiadający takich kwalifikacji.

Zakres tematyczny kursu:
- przywództwo edukacyjne w szkole,
- przywództwo dla uczenia się i rozwoju indywidualnego,
- polityka oświatowa – dyrektor jako lider w środowisku,
- zarządzanie zasobami ludzkimi,
- zarządzanie strategiczne w kontekście prawnym, społecznym i finansowym,
- zarządzanie własnym rozwojem zawodowym.

Czas trwania kursu: sierpień 2023 roku – maj 2024 roku

Kierownik kursu: Zbigniew R. De-Mezer

Liczba godzin dydaktycznych: 210

Opłata za kurs: 990 zł