Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Suwałkach

ul. R. Minkiewicza 50, 16-400 Suwałki
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty
decyzją SPG.5470.2.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Lekcja otwarta – „Przygotowanie do egzaminu - wskazówki, rady, sugestie” – 17 stycznia 2024 r.

17 stycznia 2024 r. SODN w Suwałkach zorganizował lekcję otwartą w Szkole Podstawowej nr 5 w Suwałkach. Lekcję matematyki w klasie VIIIA przeprowadziła pani Agnieszka Galewska, nauczyciel - doradca metodyczny SODN. Podczas zajęć został omówiony przykładowy arkusz egzaminacyjny z matematyki oraz wybrane zadania egzaminacyjne.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałem z wydarzenia: http://tiny.cc/canva-17-01-2024