Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Suwałkach

ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty
decyzją SPG.5470.2.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Kurs kwalifikacyjny z zakresu zajęć edukacyjnych „Wychowanie do życia w rodzinie” w roku szkolnym 2021/2022

Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach ogłasza nabór na kurs kwalifikacyjny z zakresu zajęć edukacyjnych „Wychowanie do życia w rodzinie”.

Kurs adresowany jest do osób zainteresowanych zdobyciem kwalifikacji do prowadzenia zajęć edukacyjnych „Wychowanie do życia w rodzinie”, a także poszerzeniem wiedzy z zakresu zagadnień biomedycznych, psychologicznych, pedagogicznych w kontekście nauczanego przedmiotu oraz metodyki i dydaktyki zajęć.

Kurs będzie realizowany według programu zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw oświaty.

Formularz zapisu: http://tiny.cc/kurs-wdzwr

Uczestnikami kursu mogą być nauczyciele (w rozumieniu Karty Nauczyciela).

Zakres tematyczny kursu:

- podstawy wychowania do życia w rodzinie,

- zagadnienia biomedyczne,

- zagadnienia seksuologiczne,

- zagadnienia psychologiczno-pedagogiczne,

- metodyka i dydaktyka przedmiotu.

Czas trwania kursu: październik 2021 roku – lipiec 2022 roku.

Kierownik kursu: Zbigniew R. De-Mezer

Liczba godzin dydaktycznych: 250

Opłata za kurs: 1.480 zł

Opłata dla nauczycieli z przedszkoli, szkół i placówek prowadzonych przez Miasto Suwałki zostanie obniżona, jej wysokość będzie zależała od liczby uczestników kursu.