Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Suwałkach

ul. R. Minkiewicza 50, 16-400 Suwałki
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty
decyzją SPG.5470.2.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Konferencja „Umiejętności na egzaminie maturalnym z chemii w 2023” – 24 kwietnia 2023 r.

Zapraszamy do udziału w konferencji „Umiejętności na egzaminie maturalnym z chemii w 2023”.

Termin: 24.04.2023 r., godzina 12:00

Zapisy: http://tiny.cc/afh5vz

Wykład prowadzi prof. Robert Zakrzewski – prorektor Uniwersytetu Łódzkiego do spraw studentów i jakości kształcenia, od 2015 roku trener Centralnej Komisji Egzaminacyjnej do spraw szkoleń egzaminatorów na egzamin maturalny z chemii, współautor „Informatora o egzaminie maturalnym z chemii od roku szkolnego 2022/2023”.

Do konferencji można dołączyć po dokonaniu zapisu pod adresem: http://tiny.cc/konferencja-24-04-2023