Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Suwałkach

ul. R. Minkiewicza 50, 16-400 Suwałki
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty
decyzją SPG.5470.2.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Kampania społeczna "19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży" - podsumowanie

W dniach 1-19 listopada 2022 r. w Suwałkach w ramach ogólnoświatowej Kampanii społecznej ,,19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży” prowadzone były różnorodne działania mające na celu uwrażliwienie społeczeństwa na przemoc wobec dzieci i młodzieży.

W Suwałkach Kampania realizowana była po raz trzeci, organizatorami byli:
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach,
- Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach.

Tegoroczne działania wsparli koalicjanci: Komenda Miejska Policji w Suwałkach, Sąd Okręgowy w Suwałkach, Areszt Śledczy w Suwałkach, Areszt Śledczy Białystok.

Również dwie nauczycielki z suwalskich szkół koordynowały i realizowały zajęcia z uczniami w ramach Kampanii, uwieńczone nagraniem spotów z działań:
- Ewelina Trofimiuk-Misiukiewicz, SOSW nr 1 w Suwałkach - http://tiny.cc/spot-SOSWnr1
- Katarzyna Marcinkiewicz, Szkoła Podstawowa nr 5 w Suwałkach - http://tiny.cc/spot-SP5

Osoby zainteresowane zachęcamy do zapoznania się z materiałami zamieszczonymi poniżej opisującymi tegoroczne działania w ramach kampanii.

Zdjęcia z podsumowania Kampanii - http://tiny.cc/19-dni-foto

Prezentacja z podsumowania Kampanii - Współczesne media i ich wpływ na kształtowanie świadomości oraz krytycznego myślenia młodego człowieka - http://tiny.cc/19-dni-prezentacja