Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Suwałkach

ul. R. Minkiewicza 50, 16-400 Suwałki
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty
decyzją SPG.5470.2.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Fake news, manipulacja i dezinformacja. Jak oddzielić prawdę od fałszu?

Fake news, manipulacja i dezinformacja. Jak oddzielić prawdę od fałszu? – materiały informacyjne MEiN. Cykl materiałów filmowych na temat dezinformacji, fake newsów, manipulacji ma na celu poszerzyć wiedzę o funkcjonowaniu publicznych mediów, zachęcić do refleksji nad analizą przekazów medialnych, rozwinąć zdolność krytycznego myślenia. Cykl powstał we współpracy z Centrum Edukacji Medialnej w Kielcach, podczas „Sesji eksperckiej #CYFROWErozmowy: weryfikacja w dobie (dez)informacji", zorganizowanej 8 listopada 2023 r.