Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Suwałkach

ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty
decyzją SPG.5470.2.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych

Odkryj swój talent! – tegoroczny Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych jest organizowany wirtualnie przez KE we współpracy z Federalnym Ministerstwem Edukacji i Badań Naukowych w ramach niemieckiej prezydencji w Radzie UE. Wydarzenie zachęca do odkrywania swoich talentów dzięki kształceniu i szkoleniu zawodowemu (VET), zwraca uwagę na promowanie platform cyfrowego uczenia się, tworzenie kultury uczenia się przez całe życie i kształcenia ustawicznego oraz wdrażanie trwałych struktur VET.