Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Suwałkach

ul. R. Minkiewicza 50, 16-400 Suwałki
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty
decyzją SPG.5470.2.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Bezpłatny e-book dla nauczycieli przedsiębiorczości

Zachęcamy do zapoznania się i pobrania bezpłatnej publikacji "Podstawy biznesu: zarządzania i finansów – dla nauczycieli" pod redakcją naukową Małgorzaty Zaleskiej.

Pobierz