Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Suwałkach

ul. R. Minkiewicza 50, 16-400 Suwałki
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty
decyzją SPG.5470.2.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Suwalska IV edycja kampanii „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży” w Suwałkach

Przez pierwszych 19 dni listopada na całym świecie organizacje i instytucje pracujące z dziećmi, młodzieżą, rodzinami mówią o szacunku, bezpieczeństwie, wolności i prowadzą szereg działań, których celem jest edukowanie i profilaktyka w zakresie zapobiegania przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży.

Inicjatywa organizowania corocznej kampanii społecznej wywodzi się od genewskiej organizacji: Women's World Summit Foundationi i jest rozwijana od 11 lat. W Polsce - Fundacja po DRUGIE -zaczęła rozwijać i propagować kampanię od 2014 roku.

Celem nadrzędnym kampanii jest uwrażliwienie, edukowanie, przeciwdziałanie w zakresie przeciwdziałania różnym formom krzywdzenia i przemocy wobec dzieci i młodzieży.

Kampania ma edukować, mobilizować i zachęcać do działania na rzecz zapobiegania przemocy i przyczyniać się do solidarności i aktywności na rzecz zrealizowania ogólnoświatowego celu jakim jest minimalizowanie, przeciwdziałanie i zakończenie przemocy.

Kolorem kampanii jest pomarańczowy, który ma ostrzegać przed niebezpieczeństwem i zagrożeniem, zatem działa profilaktycznie.

Także w Suwałkach od 2019 roku organizowane są działania mające na celu zwrócenie uwagi na przemoc oraz krzywdzenie dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałanie tym zjawiskom.

Koordynatorami 4 edycji suwalskiej kampanii „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży” w Suwałkach są:
• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach,
• Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach,
• przy współpracy koalicjantów: Komenda Miejska Policji w Suwałkach, Sąd Rejonowy w Suwałkach, Areszt Śledczy w Suwałkach, Areszt Śledczy w Białymstoku.

Suwalska 4 edycja kampanii trwa od 1 listopada do 19 listopada 2022 roku.

Współorganizatorzy, w ramach realizacji założeń kampanii, zaplanowali do realizacji różnorodne działania adresowane do wszystkich zainteresowanych w mieście Suwałki i Białymstoku, w tym do zainteresowanych uczniów, nauczycieli z przedszkoli, szkół i placówek oraz rodziców uczniów.

Szczegółowe działania, terminy, godziny i instytucje odpowiedzialne zamieszczone są w poniższym harmonogramie działań.

Harmonogram działań.

Na zakończenie 4 edycji suwalskiej kampanii „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży” w dniu 18 listopada 2022 r. o godz. 11:00 zaplanowana została konferencja podsumowująca działania 19 dni, na której zostanie wygłoszony wykład „Kształtowanie krytycznego podejścia uczniów do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych – Jak uodpornić dzieci i młodzież na niebezpieczne treści z sieci i radykalizację?” (wykładowca Gerard Bah), wyświetlony zostanie spot uczniów SOSW nr 1 w Suwałkach (koordynator: Ewelina Trofimiuk-Misiukiewicz) oraz spot uczniów SP 5 (koordynator: Karolina Marcinkiewicz, klasa I).

Przewodni po kampanii.

-------------------------------------------------------------------------

Ponadto Fundacja po DRUGIE, w ramach Kampanii 19 dni, oferuje również dodatkową ofertę szkoleń on-line i webinarów, zarówno dla specjalistów jak i młodzieży. Poniżej podajemy terminy i zachęcamy do udziału.

,,4 ŚCIANY" - PRZEMOC DOMOWA W KONTEKŚCIE WSPÓŁCZESNYCH WYZWAŃ DLA RODZINY

07.11.2022 09:00-15:00
https://forms.gle/AeZYa6n3HeXZZZhA9

25.11.2022 09:00-15:00
https://forms.gle/mmSh3p2JvBumgVxdA

02.12.2022 09.00-15.00
https://forms.gle/daXHe7toEBf8TLLFA

PRACA Z OSOBĄ DOŚWIADCZAJĄCĄ PRZEMOCY

14.11.2022 09.00-15.00
https://forms.gle/5ewJDqCM7dAddXKG9

30.11.2022 09.00-15.00
https://forms.gle/y746hcWCdDXfC6bF7

08.12.2022 09.00-15.00
https://forms.gle/eSEsHoPUsEA3JM9C9

12.12.2022 09.00-15.00
https://forms.gle/DqJD7cMQWsEf7A1A9

Oprócz webinarów oraz szkoleń będzie miał miejsce konkurs organizowany przez Fundację po DRUGIE. Konkurs nosi nazwę "Ja i moje 19 dni". Podzielony jest na dwie kategorie wiekowe, pierwszą dla uczestników w wieku 5-11 lat oraz drugą dla uczestników w wieku 12-18 lat. W każdej kategorii wiekowej są trzy miejsca, za zajęcie których będą przysługiwać nagrody. W ramach konkursu trzeba napisać wiersz i wysłać go w formacie pdf na adres 19dni@podrugie.pl . Prace można nadsyłać do ostatniego dnia listopada. Wszystkie prace zostaną umieszczone na stronie i na facebooku Fundacji, a głosować będzie można za pomocą polubienia ich ulubionego wiersza. Wiesz z największą ilością reakcji do dnia 21.12.2022 zajmie I miejsce. W przypadku, gdy dwa lub więcej wierszy będą miały taką samą ilość reakcji, zostanie przeprowadzone ponowne udostępnienie prac i ponownie, wiersz z największą ilością reakcji wygra konkurs.

Regulamin konkursu