Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Suwałkach

ul. T. Noniewicza 83
16-400 Suwałki

Projekt "Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej - kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki."

Projekt "Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej - kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki."

Okres realizacji:
01.01.2018 – 31.12.2020

Dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Nr. wniosku: RPO.03.03.01-20-0097/16