Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Suwałkach

ul. R. Minkiewicza 50, 16-400 Suwałki
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty
decyzją SPG.5470.2.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Zajęcia otwarte w Przedszkolu nr 10 im. Marii Konopnickiej – „Z muzyką dobrze się bawimy” – zabawy metodą Batii Strauss - 10 stycznia 2020 r.

Prowadzi pani Grażyna Jankowska