Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Suwałkach

ul. R. Minkiewicza 50, 16-400 Suwałki
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty
decyzją SPG.5470.2.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Warsztaty z programowania w języku Python - listopad 2019 r. - styczeń 2020 r.

W miesiącach od listopada do stycznia w naszym Ośrodku odbyło się szkolenie z podstaw programowania w języku Python. Cytując za Wikipedią Python to „język programowania wysokiego poziomu ogólnego przeznaczenia, o rozbudowanym pakiecie bibliotek standardowych, którego ideą przewodnią jest czytelność i klarowność kodu źródłowego. Jego składnia cechuje się przejrzystością i zwięzłością”. Uczyliśmy się programować w tym języku ponieważ w związku z nową podstawą programową z informatyki jest to jeden z kilku języków do wyboru w nauce programowania. Uczniowie w szkole podstawowej powinni zacząć programować w wybranym przez nauczyciela języku programowania wysokiego poziomu, a w szkole ponadpodstawowej kontynuować. Nawet klasy, które nie mają rozszerzenia z informatyki muszą poznać podstawy programowania.

Szkolenie prowadził pan mgr inż. Roman Huk - dyrektor Pionu Badań i Rozwoju w Parku Naukowo - Technologicznym Polska-Wschód w Suwałkach, wieloletni wykładowca akademicki (m.in. Politechnika Białostocka, Wojskowa Akademia Techniczna, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego).