Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Suwałkach

ul. R. Minkiewicza 50, 16-400 Suwałki
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty
decyzją SPG.5470.2.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Warsztaty „Metoda Wspólnej Sprawy – czyli jak reagować w przypadku przemocy rówieśniczej” - 28 listopada 2019 r.

28 listopada 2019 w PWSZ w Suwałkach w ramach działań związanych z X kampanią społeczną Biała Wstążka Suwałki 2019 odbyły się warsztaty „Metoda Wspólnej Sprawy – czyli jak reagować w przypadku przemocy rówieśniczej”. Metoda opiera się na założeniach, że należy wielokrotnie zapoznawać uczniów z wartościami, jakie wyznaje szkoła. Ważne jest, aby uświadomić uczniom, że szkoła jest zdecydowanie przeciwna aktom przemocy. Ponadto istotne jest zrozumienie sytuacji i motywów osoby, która używa przemocy wobec innych oraz budowanie dwustronnej komunikacji jako niezbędnego warunku i zasadniczego elementu powodującego zmianę, nie tylko w zachowaniu agresora, ale także w sposobie jego myślenia i uczuciach.

Szkolenie prowadziła Małgorzata Winiarek-Kołucka - psycholog, trenerka i autorka programów edukacyjnych skierowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych. Zaangażowana w pracę z wolontariuszami, studentami oraz młodzieżą szkolną. Koordynuje i realizuje projekty profilaktyczno-edukacyjne przy współpracy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwem Edukacji Narodowej.

Warsztaty zorganizowane była przez SODN w Suwałkach we współpracy z PWSZ w Suwałkach.