Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Suwałkach

ul. R. Minkiewicza 50, 16-400 Suwałki
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty
decyzją SPG.5470.2.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Galeria

Szkoła dla rodziców i wychowawców (cz. 1) - październik-grudzień 2018

Warsztaty "Mały chemik potrafi - kolorowe mydełka" - 28 listopada 2018 r.

Podsumowanie konkursu "Patriotyzm współczesnego Polaka" pod hasłem "Moja... Twoja... Nasza Niepodległa"

Konferencja „Wolontariusze Niepodległej” - 15 listopada 2018 r.

Seminarium naukowe - Współczesna poezja polska - 9 listopada 2018 r.

Szkolenie "Coaching i przywództwo w pracy dyrektora placówki oświatowej" - 29-30 października 2018 r.

Wieczór autorski Grażyny Serafin - nauczyciela doradcy metodycznrgo SODN - 18 października 2018 r.

Wizyta studyjna na Łotwie - wymiana doświadczeń i dobrych praktyk - 10-12 października 2018 r.