Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Suwałkach

ul. T. Noniewicza 83
16-400 Suwałki

Galeria

Szkolenie "Coaching i przywództwo w pracy dyrektora placówki oświatowej" - 29-30 października 2018 r.

Wieczór autorski Grażyny Serafin - nauczyciela doradcy metodycznrgo SODN - 18 października 2018 r.

Wizyta studyjna na Łotwie - wymiana doświadczeń i dobrych praktyk - 10-12 października 2018 r.

Szkolenie "Warsztat rozwoju praktycznych umiejętności efektywnej komunikacji wg Modelu Extended DISC" - 2-3 października 2018 r.

Konferencja „Rozwijanie samodzielności i aktywności uczniów na zajęciach wychowania fizycznego” - 21 września 2018 r.

Szkolenie "Fundamenty zdrowej psychiki dziecka w świetle "Zabaw Fundamentalnych" Colina Rose" - 14 września 2018 r.

Szkolenie kadry pedagogicznej SODN - 27 sierpnia - 2 września 2018 r.

Konferencja „Współczesne zagrożenia cyberprzestrzeni – hejt, uzależnienia, radykalizacja postaw”