Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Suwałkach

ul. R. Minkiewicza 50, 16-400 Suwałki
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty
decyzją SPG.5470.2.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Galeria

Lekcja otwarta "Jaka fryzura do mnie pasuje?" - 6 czerwca 2019 r.

Kurs sędziego lekkiej atletyki - 27 kwietnia 2019 r.

Konferencja „Internet źródłem wiedzy czy zagrożeniem dla młodego pokolenia – bezpieczne korzystanie z mediów społecznościowych” - 4 kwietnia 2019 r.

Spotkanie nauczycieli bibliotek szkolnych "Elektroniczne źródła informacji na przykładzie biblioteki PWSZ" - 19 marca 2019 r.

Lekcja otwarta z chemii pn: "Woda jako rozpuszczalnik" - 18 marca 2019 r.

Warsztaty "Mały chemik potrafi - kolorowe mydełka" - 11 marca 2019 r.

Lekcja otwarta w Szkole Podstawowej nr 11 w Suwałkach z Panią Anną Iwaszko - 5 marca 2019 r.

Konferencja "Dziecko emigrantów i reemigrantów w polskiej szkole" - 1 marca 2019 r.