Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Suwałkach

ul. T. Noniewicza 83
16-400 Suwałki

Galeria

Lekcja otwarta z matematyki – jako przykład dobrej praktyki

Warsztaty "Wielkanocno-wiosenny jarmark plastyczny"

Szkolenie dyrektorów - nadzór pedagogiczny

Drugie spotkanie pedagogów i psychologów szkolnych oraz zainteresowanych nauczycieli „Substancje psychoaktywne w szkole – uzupełnienie diagnozy w programie wychowawczo-profilaktycznym”

Konferencja "Kreatywna fizyka"

Warsztaty "Gramy i wygrywamy – gry dydaktyczne na lekcjach chemii"

Konferencja "Kreatywna chemia"

Szkolenie „Ochrona danych osobowych i inspektor ds. ochrony danych”