Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Suwałkach

ul. R. Minkiewicza 50, 16-400 Suwałki
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty
decyzją SPG.5470.2.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Lekcja otwarta z chemii pn: "Woda jako rozpuszczalnik" - 18 marca 2019 r.

18 marca 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 5 w Suwałkach odbyła się lekcja otwarta z chemii pn: ,,Woda jako rozpuszczalnik”. Lekcje prowadziła pani Iga Osewska – nauczycielka chemii. W czasie lekcji wykorzystano aktywizujące metody nauczania m.in.: burzę mózgów, doświadczenia uczniowskie, film edukacyjny, pogadankę oraz gry dydaktyczne z użyciem platformy Learning Apps. Wykorzystanie różnych metod nauczania oraz zaangażowanie nauczyciela sprawiło, że uczniowie byli bardzo aktywni i w ankietach ewaluacyjnych ocenili lekcję bardzo wysoko. Lekcja jest przykładem wdrożenia wiadomości uzyskanych podczas pracy sieci nauczycieli chemii - Chemikus.