Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Suwałkach

ul. R. Minkiewicza 50, 16-400 Suwałki
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty
decyzją SPG.5470.2.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Konferencja "Uczeń - Zawodnik - Siatkarz - przygotowanie motoryczne w siatkówce." - 7 czerwca 2019 r.

Konferencja "Uczeń - Zawodnik - Siatkarz - przygotowanie motoryczne w siatkówce." - 7 czerwca 2019 r.