Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Suwałkach

ul. R. Minkiewicza 50, 16-400 Suwałki
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty
decyzją SPG.5470.2.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Inauguracja X edycji kampanii społecznej Biała Wstążka Suwałki 2019

25 listopada 2019 w PCPR w Suwałkach odbyła się inauguracja X edycji kampanii społecznej Biała Wstążka Suwałki 2019. Działania w ramach tegorocznej kampanii koordynują Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach i Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach.