Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Suwałkach

ul. R. Minkiewicza 50, 16-400 Suwałki
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty
decyzją SPG.5470.2.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Edukacja zdalna – dzielimy się wiedzą i doświadczeniem

Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna

Praca zdalna w Przedszkolu nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach - artykuł (oprac. Urszula Rutkowska)

Praca zdalna w Przedszkolu nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach - zdjęcia

Organizacja zdalnego nauczania w Przedszkolu nr 1 w Suwałkach (oprac. Małgorzata Sałanowska)

Domowa szkoła w SP4 (oprac. Magłorzata Burnejko)

Zadania do wykonania i przydatne adresy stron (oprac. Magłorzata Burnejko)

Karta pracy - Brzydkie kaczątko (oprac. Elżbieta Szymanowska)

Karta pracy - Środki transportu (oprac. Elżbieta Szymanowska)

Karta pracy - Jak spędzamy wolny czas (oprac. Elżbieta Szymanowska)

Karta pracy - Bądź spostrzegawczy (oprac. Elżbieta Szymanowska)

Karta pracy - Powtanie wiosny (oprac. Elżbieta Szymanowska)

Obieg wody w przyrodzie (oprac. Marta Brodowska)

Praca zdalna w SP2 (oprac. Adrianna Rybak)

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Sieć wsparcia i samokształcenia pedagogów i psychologów szkolnych (oprac. Hanna Zienkiewicz)

Materiały z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej (oprac. Małgorzata Tomczak)

"Blisko ucznia, choć z daleka…". Działania profilaktyczno-wychowawcze w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Filipowie podczas kwarantanny (oprac. Anna Domańska, Ewa Świerzbin, Anna Syperek, Anna Skowina)

Materiały dla pedagogów i psychologów szkolnych - "dobre praktyki" psychologa szkolnego (oprac. Monika Kalinowska)

Technologia informacyjno-komunikacyjna, w tym organizacja kształcenia zdalnego

Organizacja kształcenia online w Zespole Szkół nr 6 w Suwałkach - wykorzystanie aplikacji DISCORD i platformy Microsoft TEAMS (oprac. Joanna Woronko)

Lekcje on-line, czyli jak prowadzić zajęcia nie wychodząc z domu – przykład dobrej praktyki (oprac. Jan Żukowski)

Udostępnianie zasobów przez PADLET i wykorzystanie komunikatora ZOOM (oprac. Marcin Hościłowicz)

Praca zdalna nauczyciela informatyki – przykład dobrej praktyki (oprac. Wioletta Kulbacka)

Kahoot - wyzwanie (oprac. Wioletta Kulbacka)

Przedmioty szkolne

Lekcja chemii - Eksperymenty na cztery ręce... a może i więcej (oprac. Katarzyna Bacewicz)

Lekcja otwarta z chemii (konspekt lekcji, karta pracy) (oprac. Katarzyna Bacewicz)

Lekcja odwrócona - barok (oprac. Luiza Podziewska)

Materiały nadesłane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Suwałkach

Karty pracy - czas wielkanocny (oprac. Patryk Kulmaczewski)

Karty pracy - czas wielkanocny (AAC) (oprac. Patryk Kulmaczewski)

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu w SOSW nr 1 w Suwałkach (oprac. Joanna Cyran, Katarzyna Karaszewska)

„Nieznajomy wirus wywołuje stres. Jak sobie radzić ze stresem podczas epidemii koronawirusa?” (oprac. Bogusława Frydrych-Szczepkowska, Alicja Kosińska)

„Co możesz zrobić żeby w czasie epidemii wesprzeć i chronić swoje dziecko…?” (oprac. Bogusława Frydrych-Szczepkowska)

"Jak wytrzymać stres odosobnienia? Jak poradzić sobie z psychologicznym stresem izolacji?" (oprac. Bogusława Frydrych-Szczepkowska)

"Stres. Da się z nim wygrać?" (oprac. Bogusława Frydrych-Szczepkowska)

Szczególny czas Świąt Wielkanocnych (oprac. Bogusława Frydrych-Szczepkowska, Alicja Kosińska)

Scenariusz zajęć kulinarnych - sałatka owocowa (oprac. Monika Możdżer)

Karta pracy - Wiosna w ogrodzie, dobieranie podpisów do zdjęć (oprac. Eliza Lebioda)

Karta pracy - prace w ogrodzie - PCS (oprac. Eliza Lebioda)

Materiały do pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (oprac. Katarzyna Bednarko i Katarzyna Karaszewska)

Ogródek na oknie - mój szczypiorek (oprac. Jolanta Plauszta)

Dydaktyczny materiał interaktywny do czytania globalnego oraz karta pracy utrwalająca wiedzę ucznia (oprac. Katarzyna Karaszewska)

Rozpoznawanie emocji - prezentacja (oprac. Katarzyna Karaszewska)

Materiały do pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (oprac. Ewelina Kłusowska)

Karty pracy na temat roślin - materiał na zajęcia z funkcjonowania osobistego i społecznego klasy VI - VII szkoły specjalnej (oprac. Elżbieta Kowalewska, Monika Bissak)

Interaktywny materiał dydaktyczny z kartą pracy do wydruku na temat „Miasto czy wieś”, karta pracy (oprac. Katarzyna Karaszewska)

Interaktywny materiał dydaktyczny na temat „Przeciwieństwa” , zdjęcia z pracy nad materiałem (oprac. Katarzyna Karaszewska)

Propozycja zajęć - Rozpoznawanie figur geometrycznych – dla uczniów przedszkola i szkoły podstawowej (oprac. Katarzyna Karaszewska)

Propozycja zajęć z WF dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (oprac. Marta Cieślukowska)

Gra interaktywna „Kolory” + karta pracy i zdjęcia dzieci (oprac. Katarzyna Karaszewska)

Prezentacja "Polska" (oprac. Katarzyna Karaszewska)

Karta pracy "Mapa Polski" (oprac. Kornelia Witkowska)

Wiosenna karta pracy osobom porozumiewającym się z wykorzystaniem AAC (oprac. Wioleta Makarewicz)

Film - symbole narodowe (oprac. Kornelia Witkowska, Aneta Giersz)

Prezentacja - opowiadanie "Mały patriota" AAC (oprac. Katarzyna Karaszewska)

Prezentacja interaktywna "Polska - moja Ojczyzna" AAC (oprac. Katarzyna Karaszewska)

Karta pracy - symbole narodowe (oprac. Katarzyna Karaszewska)

Karta pracy - domino (oprac. Katarzyna Karaszewska)

"Poznajemy motyle" - materiał edukacyjny z kartami pracy zawierającymi ćwiczenia grafomotoryczne (oprac. Katarzyna Karaszewska)

"Zwierzęta na łące" - materiał edukacyjny z symbolami PCS programu Boardmaker - wspomagający mowę dziecka (oprac. Katarzyna Karaszewska)

Materiały edukacyjne - zajęcia logopedyczne (oprac. Paula Danecka)

Materiały edukacyjne - prezentacja emocje w tańcu Baby Shark (oprac. Katarzyna Bednarko)

Materiały edukacyjne - prezentacja taniec i muzyka - Masza i Niedźwiedź (oprac. Katarzyna Bednarko)

Materiały edukacyjne - prezentacja taniec i muzyka - poznajemy instrumenty (oprac. Katarzyna Bednarko)

Materiał dydaktyczny "Owady" - karty pracy (oprac. Anna Naruszewicz)

Materiał dydaktyczny - Suwalszczyzna piękna jak baśń - prezentacja multimedialna i karty pracy (oprac. Elżbieta Kowalewska)

Propozycja gry edukacyjnej "Trzy kostki" przeznaczonej dla uczniów posługujących sie wspomagającymi metodami komunikacji (PCS) (oprac. Joanna Barmuta)

Materiały edukacyjne przeznaczone dla uczniów klas szkoły podstawowej na zajęcia z funkcjonowania społecznego oraz z rozwijania kreatywności (oprac. Monika Możdżer, Eliza Lebioda, Katarzyna Karaszewska)

Materiał dydaktyczny z przedmiotu "Funkcjonowanie osobiste i społeczne" - Prezentacja "Ja! W moim miescie Suwałki" (oprac. Katarzyna Karaszewska)

Materiały edukacyjne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szczególności porozumiewającymi się metodami AAC - blog EduAACja

Pozostałe materiały

Prezentacja dla uczniów zawierająca treści doskonalące umiejętności uczenia się (oprac. Ewa Świerzbin)

Wykład "Neuropedagogika: wpływ nowych technologii na rozwój mózgu ucznia" (prowadząca: dr Ilona Kotlewska – Waś)