Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Suwałkach

ul. R. Minkiewicza 50, 16-400 Suwałki
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty
decyzją SPG.5470.2.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Badanie potrzeb 2023/2024

Serdecznie zapraszamy do wypełnienia ankiety badającej potrzeby szkoleniowe nauczycieli w drugim semestrze roku szkolnego 2023/2024, która znajduje się pod adresem: http://tiny.cc/badanie-2sem-2023-2024

Ankieta będzie aktywna do 12 lutego 2024 r., jej wyniki pozwolą na dostosowanie naszej oferty do Państwa oczekiwań. Ankieta jest anonimowa, jej wypełnienie zajmuje 2 minuty.