Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Suwałkach

ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty
decyzją SPG.5470.2.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Badanie potrzeb 2019/2020

Serdecznie zapraszamy do wypełnienia ankiety badającej potrzeby szkoleniowe nauczycieli w pierwszym semestrze roku szkolnego 2019/2020, która znajduje się pod adresem: http://tiny.cc/vvlhcz

Ankieta będzie aktywna do końca września 2019 r., jej wynki pozwolą na dostosowanie naszej oferty do Państwa oczekiwań. Ankieta jest anonimowa, jej wypełnienie zajmuje 2 minuty.