Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Suwałkach

ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty
decyzją SPG.5470.2.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Zmiany w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego

Zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 4 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego.

Zmiany wprowadzone w rozporządzeniu dotyczą między innymi dopisania w załączniku nr 2 do „BRANŻY BUDOWLANEJ (BUD)” pozycji dotyczącej zawodu „Technik gazownictwa” o symbolu cyfrowym 311913 oraz do „BRANŻY MECHANICZNEJ (MEC)” pozycji dotyczącej zawodu „Technik spawalnictwa” o symbolu cyfrowym 311516.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2021 r.

Link do rozporządzenia