Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Suwałkach

ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty
decyzją SPG.5470.2.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Zmiana terminu nadsyłania prac konkursowych

Termin nadsyłania prac na konkursy „INNOWACYJN@ i PRZYJAZN@ BIBLIOTEK@” oraz „INNOWACYJN@ i PRZYJAZN@ ŚWIETLIC@” uległ zmianie. Prace można dostarczyć do 10 maja 2019 r. do godziny 14:30. Regulaminy znajdą Państwo pod tym adresem.