Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Suwałkach

ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty
decyzją SPG.5470.2.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Zbiór zadań dla uczniów przygotowujących się do dalszej nauki w szkołach licealnych i technikach oraz do egzaminu ósmoklasisty

Zbiór przeznaczony jest dla uczniów klas ósmych szkół podstawowych, którzy przygotowują się do dalszej nauki w liceach ogólnokształcących lub technikach oraz do egzaminu ósmoklasisty. Może także służyć jako materiał pomocniczy w nauce szkolnej i zajęciach pozalekcyjnych do utrwalenia i pogłębienia wiadomości z matematyki.

Rozwiązanie zadań pozwoli dobrze przygotować się do egzaminu ósmoklasisty, jak również bezproblemowo wkroczyć w zagadnienia matematyczne realizowane w szkołach ponadpodstawowych.

Zadania z działów: geometria przestrzeni, kombinatoryka i rachunek prawdopodobieństwa zostaną dołączone w późniejszym czasie.

Wszelkie uwagi dotyczące zbioru prosimy kierować pod adresem: jzukowski@sodn.suwalki.pl

Zbiór zadań dostępny jest pod adresem: http://tiny.cc/zbior-zadan .