Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Suwałkach

ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty
decyzją SPG.5470.2.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Zasady funkcjonowania SODN w Suwałkach

Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wprowadza w okresie 24 października – 8 listopada 2020 r. czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty, zajęcia są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

W obecnej sytuacji, wychodząc naprzeciw potrzebom szkół, Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach wprowadza zdalne formy prowadzenia szkoleń skierowane do nauczycieli.

Zachęcamy dyrektorów i nauczycieli do korzystania z e-zasobów zamieszczonych na stronie Ośrodka oraz do pracy online z nauczycielami konsultantami i nauczycielami doradcami metodycznymi.

W obliczu rozprzestrzeniania się epidemii - w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo interesantów i pracowników – Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach wprowadza system pracy połączony z pracą zdalną.

Wdrożone środki ostrożności pozwolą na zachowanie ciągłości działania jednostki. Bezpośrednia obsługa interesantów zostaje ograniczona i może nastąpić w szczególnie uzasadnionych przypadkach po uprzednim umówieniu się telefonicznym lub e-mailowym z właściwym pracownikiem.

Wykaz telefonów oraz adresów e-mail dostępny na www.sodn.suwalki.pl w zakładce Kontakt.