Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Suwałkach

ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty
decyzją SPG.5470.2.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Wyniki konkursu "Patriotyzm współczesnego Polaka"

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami konkursu „Patriotyzm współczesnego Polaka” pod hasłem: „Moja… Twoja… Nasza Niepodległa” zorganizowanego pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Suwałk.

Na konkurs wpłynęło 258 prac w sześciu kategoriach określonych w regulaminie. Komisja konkursowa wyłoniła laureatów w każdej kategorii, wyniki są następujące:

Kategoria I – dzieci z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach – praca plastyczna w dowolnej technice pod hasłem „Moja ulica”
I miejsce: Mikołaj Romowicz (Przedszkole nr 2 w Suwałkach) – opiekunowie: Halina Górowska, Iwona Dąbrowska-Wojtanis
II miejsce: Łukasz Plewa (Przedszkole nr 2 w Suwałkach) – opiekunowie: Małgorzata Komorowska, Wiesława Wiszniewska
III miejsce: Hanna Grajko(Przedszkole nr 1 w Suwałkach) – opiekunowie: Karolina Pawłowska, Halina Łukuć

Kategoria II – uczniowie klas I–III szkół podstawowych – praca plastyczna w dowolnej technice pod hasłem „Moja Ojczyzna”
I miejsce: Franciszek Burdyn (Szkoła Podstawowa nr 4 w Suwałkach) – opiekun: Małgorzata Burnejko
II miejsce: Damian Laszkowski (Szkoła Podstawowa nr 5 w Suwałkach) – opiekun: Monika Domagała
III miejsce: Natalia Kolesińska (Szkoła Podstawowa nr 2 w Suwałkach) – opiekun: Justyna Różyńska

Kategoria III – uczniowie szkół podstawowych (klasy IV–VI) – praca literacka w dowolnej formie „Jutro opuszczam swój kraj. Jakie wspomnienia o Polsce i swoim mieście zabieram ze sobą?”
I miejsce: Miłosz Saulewicz (Szkoła Podstawowa nr 10 w Suwałkach) – opiekun: Beata Zdancewicz
II miejsce: Bartosz Bołtrukanis (Szkoła Podstawowa nr 10 w Suwałkach) – opiekun: Marzenna Iwanowska
III miejsce: Veronica Żarnowska (Szkoła Podstawowa nr 10 w Suwałkach) – opiekun: Katarzyna Bołtrukanis

Kategoria IV – uczniowie gimnazjów i VII-VIII klas szkoły podstawowej – praca literacka w dowolnej formie „Suwalski bohater, suwalski patriota”
I miejsce: Magdalena Szeszko (Szkoła Podstawowa nr 2 w Suwałkach) – opiekun: Małgorzata Kuszel
II miejsce: Monika Łabędzka (Szkoła Podstawowa nr 2 w Suwałkach) – opiekun: Adrianna Rybak
III miejsce: Oliwia Ubowska (Szkoła Podstawowa nr 10 w Suwałkach) – opiekun: Marzenna Iwanowska

Kategoria V – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych – film „Suwalski pomnik (tablica) z historią w tle”
I miejsce: Maja Gajdamowicz (VII Liceum Ogólnokształcące w Suwałkach) – opiekun: Urszula Tomaszewska
II miejsce: Cezary Parafinowicz, Julia Giczewska (Zespół Szkół nr 4 w Suwałkach (Technikum nr 4)) – opiekun: Lucyna Kossa-Chrulska
III miejsce: Dawid Górski, Tomasz Gołąbek, Kacper Kardel (Zespół Szkół nr 6 w Suwałkach) – opiekun: Dawid Harasim

Kategoria VI – nauczyciele – film „Nasza Niepodległa” będący fragmentem lekcji, przedsięwzięcia, uroczystości szkolnej – przyznano dwa równorzędne I miejsca:
- Dorota Drejer, Barbara Haraburda (Szkoła Podstawowa nr 2 w Suwałkach)
- Katarzyna Miłek, Maciej Nowikowski (Szkoła Podstawowa nr 4 w Suwałkach)


Uroczyste podsumowanie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 20 listopada 2018 r. o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Suwalskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach (ul. Noniewicza 83, V piętro, sala 501).