Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Suwałkach

ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty
decyzją SPG.5470.2.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Webinarium "Ocenianie uczniów i słuchaczy w zapisach statutów szkół według uregulowań prawnych" - 4 czerwca 2020 r.

Zapraszamy Państwa Dyrektorów i Nauczycieli do udziału w bezpłatnym webinarium "Ocenianie uczniów i słuchaczy w zapisach statutów szkół według uregulowań prawnych".

Szczegółowe informacje: strona WSiP

Termin: 4 Czerwca 2020 r., godz. 10:00 - 11:15

Program:
1. Trzy etapy regulacji prawnej oceniania uczniów i słuchaczy:
- Ustawy – ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.
- Rozporządzenia – rozporządzenia w zakresie oceniania wydane przez MEN i MKiDN.
- Przepisy wewnątrzszkolne – statut szkoły.
2. Zakres regulacji ustawowej w sprawie oceniania uczniów i słuchaczy – wzorzec oceniania.
3. Zakres regulacji na poziomie rozporządzeń w sprawie oceniania uczniów i słuchaczy – charakter techniczny.
4. Przepisy wewnątrzszkolne – statut szkoły jako akt regulujący sprawy oceniania w danej szkole:
- jakie elementy procesu oceniania musi regulować statut szkoły?
- przykłady uregulowań szczególnych (np. w okresie pracy z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość).

Prelegent: Leszek Jan Zaleśny - ekspert w zakresie prawa oświatowego i specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą, współpracujący z jednostkami samorządu terytorialnego, kuratoriami oświaty i ministerstwem właściwym do spraw oświaty i wychowania w sprawach nadzoru pedagogicznego, doskonalenia dyrektorów i nauczycieli.