Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Suwałkach

ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty
decyzją SPG.5470.2.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Warsztaty z Piotrem Kają - 25-28 lutego 2020 r.

Zapraszamy nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej na warsztaty prowadzone przez Piotra Kaję.

Formularz zapisu: http://tiny.cc/zapisy-piotr-kaja

W każdym szkoleniu uczestniczyć może maksymalnie 30 osób, decyduje kolejność zapisu.

Zapisy przyjmowane są do 20.02.2020

Temat szkolenia: Zanim przedszkolak zacznie kodować, czyli offlinowe zabawy muzyczno-ruchowe w przedszkolnej przestrzeni.
Termin szkolenia: 25.02.2020 r.
Godziny: 16:00-19:00.
Miejsce szkolenia: Szkoła Podstawowa nr 5 im. A. Wierusz-Kowalskiego w Suwałkach, ul. Klonowa 51.
Szczegóły: http://tiny.cc/25-02-piotr-kaja

Temat szkolenia: Zanim przedszkolak zacznie kodować, czyli offlinowe zabawy muzyczno-ruchowe w przedszkolnej przestrzeni.
Termin szkolenia: 26.02.2020 r.
Godziny: 16:00-19:00.
Miejsce szkolenia: Przedszkole nr 1 w Suwałkach, ul. Raczkowska 41.
Szczegóły: http://tiny.cc/26-02-piotr-kaja

Temat szkolenia: Wspieranie kreatywności dzieci, czyli jak pomóc dziecku w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w poznawaniu otaczającego świata.
Termin szkolenia: 27.02.2020 r.
Godziny: 16:00-19:00.
Miejsce szkolenia: Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Aleksandry Piłsudskiej w Suwałkach, ul. Kościuszki 126.
Szczegóły: http://tiny.cc/27-02-piotr-kaja2

Temat szkolenia: Budowanie kompetencji artystycznych, społecznych, prematematycznych, matematycznych i językowych poprzez działania muzyczno-ruchowe.
Termin szkolenia: 28.02.2020 r.
Godziny: 16:00-19:00
Miejsce szkolenia: Szkoła Podstawowa nr 7 w Suwałkach, ul. Minkiewicza 50.
Szczegóły: http://tiny.cc/28-02-piotr-kaja4