Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Suwałkach

ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty
decyzją SPG.5470.2.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Warsztaty "Xero Brothers: Words don`t come easy unless you help them" - dr Jacek Łagun i dr Czesław Kiński - 28 lutego 2020 r.

Zapraszamy nauczycieli języków obcych oraz wszystkich zainteresowanych do udziału w warsztatach "Xero Brothers: Words don`t come easy unless you help them", które odbędą się 28 lutego 2020 r. o godzinie 15:30 w III Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Alfreda Lityńskiego w Suwałkach.

Warsztaty prowadzą dr Jacek Łagun i dr Czesław Kiński.

Warsztaty poświęcone są nauczaniu pisania, zarówno na poziomie mikro- jak i makroumiejętności. Omówimy powody, dla których warto uczyć pisania, oraz trudności, które zwykle napotykają uczniowie podczas prac pisemnych. W trakcie sesji pokażemy, jak stopniowo przechodzić od coraz bardziej rozbudowanych zdań, poprzez krótkie formy, aż do dłuższych i bardziej wymagających zadań. Pokażemy, jak wraz z uczniem mądrze planować pisanie, zarówno pod kątem treści, jak też użycia odpowiednich środków językowych.

Zapisy: http://tiny.cc/02-2020-zapisy