Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Suwałkach

ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty
decyzją SPG.5470.2.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Warsztaty "Początki Geogebry dla nauczyciela matematyki" - 18 listopada 2020 r.

Zapraszamy do udziału w warsztatach "Początki Geogebry dla nauczyciela matematyki", które odbęda się 18 listopada 2020 r. o godzinie 15:00 w I LO w Suwałkach, sala 41. Każdy z uczestników powinien przybyć z własnym komputerem i pobranym programem Geogebra (instrukcja instalacji).