Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Suwałkach

ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty
decyzją SPG.5470.2.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Warsztaty "Jak analizować źródło ikonograficzne na lekcji historii?" - 13 stycznia 2020 r.

Zapraszamy do udziału w warsztach "Jak analizować źródło ikonograficzne na lekcji historii?", które odbęda się 13 stycznia 2020 r. o godzinie 15:30 w III Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Alfreda Lityńskiego w Suwałkach, sala 105. Warsztaty dotyczą zasad i sposobów analizowania źródła ikonograficznego w klasach szkoły podstawowej i ponadpodstawowej z uwzględnieniem wymogów egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego. Formularz zapisu: http://tiny.cc/01-2020-zapisy.