Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Suwałkach

ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty
decyzją SPG.5470.2.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Warsztaty "Eksperymenty na cztery ręce ... a może i więcej. Eksperymenty w technice SSC zgodne z nową podstawą programową (doświadczenia biologiczno-chemiczne)" - 12 lutego 2020 r.

Zapraszamy do udziału w warsztatach "Eksperymenty na cztery ręce ... a może i więcej. Eksperymenty w technice SSC zgodne z nową podstawą programową (doświadczenia biologiczno-chemiczne)", które odbędą się 12 lutego 2020 r. o godzinie 14:00 w Zespole Szkół Technicznych, ul. Sejneńska 33, sala 203.

Zajęcia przeprowadzą pracownicy Centrum Chemii w Małej Skali z Torunia.

W programie:
1. Wstęp do techniki chemii w małej skali.
2. Własnoręczne skompletowanie zestawów doświadczalnych.
3. Eksperymenty w technice SSC zgodne z Nową Podstawą Programową.

Formularz zapisu: http://tiny.cc/02-2020-zapisy

Centrum Chemii w Małej Skali (a właściwie Centrum techniki eksperymentu w małej skali) to zespół naukowo-dydaktyczny związany z uczelnią wyższą zajmujący się popularyzacją chemii i dydaktyki chemii. Założycielami instytutu są Dominika Panek i Łukasz Sporny, którzy rozpoczęli działalność organizacyjną w 2005 roku. Pierwszy skład Centrum Chemii w Małej Skali liczył czterech wykładowców: Aleksandra Kazubskiego, Dominikę Panek (obecnie Strutyńska), Piotra Wróblewskiego i Łukasza Spornego. Od tego czasu znacząco poszerzyło się spektrum działalności centrum (rozszerzenie oferty, zwiększenie liczy pracowników i inne). Działalności Centrum przyświeca motto:

"Uczyć chemii bez wykonywania doświadczeń, to jak pisać wiersze nie potrafiąc czytać".

Chemia w małej skali (small-scale chemistry – SSC, często określana jako mikrochemia) jest techniką wspomagającą doświadczalne nauczanie chemii w szkołach i na uczelniach wyższych. Polega na pracy z niewielkimi ilościami substancji, co zwiększa bezpieczeństwo eksperymentu, zmniejsza czas jego przeprowadzenia i umożliwia dokładniejsze omówienie. Innowacyjna technika Small-Scale Chemistry pozwala na nowoczesne, całościowe, przejrzyste, przyjazne i aktywizujące podejście do doświadczalnej strony nauczania przedmiotów przyrodniczych uczniów i studentów.

Technika ta wymaga zastosowania nietradycyjnej aparatury i metodyki stosowanej w takich dziedzinach jak mikrobiologia, biologia molekularna i nanotechnologia. Eksperymenty niejednokrotnie wykonywane są z wykorzystaniem przedmiotów używanych w gospodarstwie domowym. Technika SSC, stosowana do celów dydaktycznych na różnych poziomach kształcenia, ma ułatwiać efektywne nauczanie poprzez samodzielne wykonywanie przez uczniów (studentów) doświadczeń ukazujących istotę przemian chemicznych. Innym celem tej techniki jest ukierunkowanie nauczających na bardziej empiryczne metody poznawania chemii.