Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Suwałkach

ul. R. Minkiewicza 50, 16-400 Suwałki
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty
decyzją SPG.5470.2.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Warsztaty ekologiczne w Wigierskim Parku Narodowym - 5 maja 2022 r.

Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli wraz z Wigierskim Parkiem Narodowym organizuje warsztaty dla nauczycieli w ramach realizacji szóstego priorytetu MEiN: "Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne".

Warsztaty odbędą się dnia 5 maja w godz. 9:00 – 13:00 na terenie Wigierskiego Parku Narodowego.

Organizatorzy zapewniają dojazd i powrót.

W programie:
· prezentacja multimedialna w siedzibie WPN w Ośrodku Edukacji Środowiskowej nad Zatoką Słupiańską Jeziora Wigry,
· zajęcia w terenie: poszukiwanie zwierząt bezkręgowych oraz płazów na leśnej polanie, rozpoznawanie i mierzenie drzew, leśne zabawy, samodzielny pobór prób bezkręgowców wodnych oraz planktonu z jeziora Wigry,
· poznanie oferty edukacyjnej Wigierskiego Parku Narodowego.

Prosimy o przesłanie zgłoszeń nauczycieli zainteresowanych warsztatami za pomocą formularza http://tiny.cc/fitquz do dnia 29 kwietnia 2022 r.