Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Suwałkach

ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty
decyzją SPG.5470.2.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Warsztaty ekologiczne - 5 października, 7 października 2021 r.

Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach wraz z Suwalskim Parkiem Krajobrazowym organizuje dla nauczycieli warsztaty w ramach realizacji szóstego priorytetu MEiN: "Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne".

Formularz zapisu: http://tiny.cc/warsztaty-eko

Warsztaty dla:
- nauczycieli przedszkoli i klas I-III odbędą się dnia 5 października 2021 r. o godz. 10:00,
- nauczycieli klas IV-VIII i szkół ponadpodstawowych 7 października 2021 r. o godz. 10:00
na terenie Suwalskiego Parku Krajobrazowego.

Organizatorzy zapewniają dojazd i powrót.

W programie:
* wycieczka piesza z przewodnikiem ścieżkami doliny Czarnej Hańczy z Bachanowa do Turtula (ok. 3,5 km),
* prezentacja multimedialna w siedzibie SPK w Turtulu,
* poznanie oferty edukacyjnej Suwalskiego Parku Krajobrazowego.