Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Suwałkach

ul. R. Minkiewicza 50, 16-400 Suwałki
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty
decyzją SPG.5470.2.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

V Miejski Konkurs "Moje Miasto Suwałki" pod hasłem "Od Kamedułów do współczesności"

Zapraszamy do udziału w V Miejskim Konkursie "Moje Miasto Suwałki" pod hasłem "Od Kamedułów do współczesności" objętym honorowym patronatem Prezydenta Miasta Suwałk.

Konkurs skierowany jest do nauczycieli wszystkich typów szkół oraz przedszkoli i placówek, których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki. Przedmiotem konkursu jest napisanie i realizacja scenariusza zajęć wraz z jego dokumentacją.

Prace konkursowe będą oceniane w jednej z pięciu kategorii:
• Kategoria I – przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach
• Kategoria II – klasy I – III szkół podstawowych
• Kategoria III – klasy IV – VIII szkół podstawowych
• Kategoria IV – szkoły ponadpodstawowe
• Kategoria V – biblioteki szkolne

Szczegółowe informacje znajdują się regulaminie konkursu: http://tiny.cc/vmms-doc, http://tiny.cc/vmms-pdf.

Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszenia oraz oświadczeniem autora/autorów (załączniki do regulaminu) należy dostarczyć do 15 maja 2020 r. drogą listowną lub osobiście na adres: Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach, ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki.