Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Suwałkach

ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty
decyzją SPG.5470.2.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Trening Umiejętności Społecznych – TUS – 29-30 marca 2019 r. (nabór zakończony)

Trening Umiejętności Społecznych A. Goldsteina (TUS) to metoda treningu grupowego oparta na teorii kognitywnego nauczania społecznego. Jest zbiorem interwencji poznawczo-behawioralnych skonstruowanych tak, aby były dostosowane przez prowadzących do potrzeb i możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży.

Metoda Trening Umiejętności Społecznych została wprowadzona w 1976 roku jako jedna z pierwszych metod treningu umiejętności społecznych w Stanach Zjednoczonych. Obecnie jest praktykowana w wielu krajach na świecie, w tym również w Polsce, gdzie ze względu na jej efektywność cieszy się dużą popularnością.

Program TUS opiera się na założeniach terapii behawioralnej i wykorzystuje głównie mechanizm modelowania. Głównymi celami treningu są poszerzenie wiedzy o umiejętnościach społecznych, zwiększenie zakresu umiejętności wykonawczych oraz modyfikacja negatywnych doświadczeń związanych z byciem w sytuacjach społecznych, a tym samym zmniejszenie doświadczanego napięcia i zwiększenie samooceny.