Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Suwałkach

ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty
decyzją SPG.5470.2.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Szkolnenie z obsługi e-sekretariatu Librus - 1 października 2020 r.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu z obsługi e-sekretariatu Librus.

Termin: 01.10.2020 r., godzina 15:00.

Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 5 im. A. Wierusz-Kowalskiego w Suwałkach, ul. Klonowa 51, sala 314.

Szkolenie skierowane jest do osób obsługujących i administratorów e-sekretariatu. Prosimy o zabranie ze sobą na szkolenie loginu i hasła do aplikacji. Zapewniamy jedno stanowisko na pracowników z jednej placówki uczestniczących w szkoleniu. Istnieje możliwość korzystania z własnego laptopa.

Prosimy o zapisy za pomocą formularza: http://tiny.cc/2020-10-01-e-sekretariat .