Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Suwałkach

ul. T. Noniewicza 83
16-400 Suwałki

Szkolenie "Warsztat rozwoju praktycznych umiejętności efektywnej komunikacji wg Modelu Extended DISC" - 2-3 października 2018 r.

Uprzejmie informujemy, że w dniach 2-3 października 2018 r. w siedzibie SODN odbędzie się 16–godzinne szkolenie dla Dyrektorów suwalskich szkół – Warsztat rozwoju praktycznych umiejętności efektywnej komunikacji wg Modelu Extended DISC.

Uczestnicy szkolenia poznają nowoczesne, oparte na naukowych dowodach, narzędzia doskonalenia komunikacji w szkołach.

Szkolenie rozpocznie się 2 października 2018 r. o godz. 9:00.

Serdecznie Państwa zapraszamy.

Informacja o trenerze

Szkolenie będzie prowadzić Pani Agnieszka Grzymkowska – trener biznesu, coach, konsultant, psycholog, która wspiera organizacje w zakresie identyfikacji i rozwoju kluczowych kompetencji pracowników.

Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń w takich obszarach jak: coaching, komunikacja, techniki twórcze, techniki wywierania wpływu, techniki radzenia sobie ze stresem, budowanie zespołów.

Pani Agnieszka Grzymkowska jest inicjatorem i współtwórcą projektu Pracownia Narzędzi dla Oświaty. Współpracuje z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie w zakresie szkoleń dla kadr oświaty.