Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Suwałkach

ul. T. Noniewicza 83, 16-400 Suwałki
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty
decyzją SPG.5470.2.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Szkolenie „Jak komunikować zmiany, aby mieć zaangażowanych w nie pracowników?” - 28 marca 2019 r.

Zapraszamy Dyrektorów szkół i przedszkoli na szkolenie: „Jak komunikować zmiany, aby mieć zaangażowanych w nie pracowników?”. Szkolenie będzie prowadzić Pani Agnieszka Grzymkowska – psycholog, trener biznesu , coach, asesor AC/DC. Szkolenie odbędzie się w sali konferencyjnej SODN w dniu 28 marca 2019 r., w godzinach 9:30–15:00.

PROGRAM ZAJĘĆ


BLOK I 9:30-11:00 (1,5h)
DYSKUSJA: definiowanie pojęć z wykorzystaniem metafory: zmiana, zarządzanie zmianą, lider zmiany
ĆWICZENIE: „Reakcja na zmianę”
MINI WYKŁAD: emocje w zmianie

11:00-11:15 PRZERWA KAWOWA

BLOK II 11:15-13:15 (2h)
MINI WYKŁAD:
• Fazy zmiany a zachowania ludzi
• Fazy zmiany - perspektywa czasowa, typowe wypowiedzi
• Faza zmiany- myśli, uczucia, zachowania
FILM: „Seksmisja” – rozpoznawanie różnic pomiędzy fazami zmiany
FILM: „Invictus” – rozpoznawanie różnic pomiędzy fazami
MINI WYKŁAD: Model komunikacyjny w sytuacji wyparcia i oporu
ĆWICZENIE W ZESPOŁACH – przygotowanie komunikatu o zmianie według poznanego modelu

13:15-13:30 PRZERWA KAWOWA

BLOK III 13:30-15:00 (1,5h)
FILM - TED „Derek Sivers - Jak powstaje ruch społeczny” – DYSKUSJA: jakie postawy ludzi możemy mieć podczas wdrażania zmiany, jak to wykorzystać i jak zarządzić zespołem oraz oporem, który się pojawia?
FILM: „Trener” – reakcje lidera zmiany
PRACA W ZESPOŁACH - wyprowadzenia zbioru reakcji lidera zmiany, które pomagają w sytuacji oporu grupy lub oporu pojedynczych uczestników
ĆWICZENIE INDYWIDUALNE – „Moja rola w zmianie”
ZAKOŃCZENIE