Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Suwałkach

ul. T. Noniewicza 83
16-400 Suwałki

Szkolenie "Fundamenty zdrowej psychiki dziecka w świetle "Zabaw Fundamentalnych" Colina Rose" - 14 września 2018 r.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu "Fundamenty zdrowej psychiki dziecka w świetle "Zabaw Fundamentalnych" Colina Rose", które odbędzie się 14 września 2018 r. w godzinach 15:30 - 18:00 w sali konferencyjnej SODN (501, V piętro).

Szkolenie będzie prowadzić Pani Anna Hryniewicz – psycholog z wszechstronnym wykształceniem humanistycznym oraz bogatym doświadczeniem zawodowym zdobywanym w publicznych i prywatnych placówkach związanych z pomocą psychologiczną, edukacją i rozwojem osobistym (min: Brian Tracy International, Instytut Nowoczesnej Edukacji, Szkoły i Przedszkola Pro Futuro). W pracy zawodowej zajmuje się szczególnie nurtem psychologii pozytywnej i podejściem skoncentrowanym na rozwiązaniach.

W programie szkolenia:

1) Rozwój psychofizyczny dziecka w zmieniającym się świecie.

2) Styl przywiązania jako znaczący czynnik ciekawości poznawczej.

3) Mózg dziecka jako miejsce pracy nauczyciela.

4) Co "lubi" mózg dziecka i dzięki czemu pracuje 2 razy szybciej, niż mózg dorosłych.

5) Niezwykłe badania nad stresem i reakcjami mózgu na stres.

6) Czym w istocie jest zabawa i jakie ma funkcje w życiu dziecka.

7) Czynniki niezbędne dla zdrowej psychiki dziecka.

8) Jak Zabawy Fundamentalne pomagają tworzyć potencjał rozwojowy dziecka.

9) "Maska tlenowa" dla dorosłych opiekujących się dziećmi i metoda "pęku kluczy".

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Suwałki oraz nauczycieli Żłobka Miejskiego w Suwałkach i realizowane jest nieodpłatnie.

Formularz zapisu na szkolenie: https://goo.gl/C3f2Wo

Zapraszamy!