Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Suwałkach

ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty
decyzją SPG.5470.2.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Szkolenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy skierowanym do nauczycieli EDB

Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach organizuje szkolenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy skierowanym do nauczycieli EDB w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Koszt szkolenia: 450 zł. Nauczyciele z placówek prowadzonych przez Miasto Suwałki są zwolnieni z opłaty.

Formularz zapisu: http://tiny.cc/pp-edb

Szkolenie rozpocznie się w momencie zebrania grupy zainteresowanych nauczycieli.

Zasady realizacji oraz program szkolenia określony jest w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy (Dz.U. 2009 nr 139 poz. 1132).

O terminie pierwszego spotkania, na którym ustalimy z uczestnikami harmonogram zajęć, poinformujemy zapisanych uczestników mailowo oraz za pomocą SMS-a.