Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Suwałkach

ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty
decyzją SPG.5470.2.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Szkolenia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zmian strukturalnych w oświacie - 13-14 lutego 2019 r.

Serdecznie zapraszamy Państwa Dyrektorów do udziału w szkoleniach:

Nadzór dyrektora szkoły nad organizacją pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnego, w tym nad sposobem wykorzystania środków przeznaczonych na kształcenie specjalne.
Termin: 13.02.2019 r., godz. 9:00-15:00
Miejsce: SODN, sala konferencyjna 501 (V piętro)
Program szkolenia

Reforma strukturalna szkół ponadpodstawowych, policealnych i kształcenia ustawicznego.
Termin: 14.02.2019 r., godz. 9:00-15:00
Miejsce: SODN, sala konferencyjna 501 (V piętro)
Program szkolenia

Szkolenia poprowadzi Pani Liliana Zientecka - informacje o prowadzącej