Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Suwałkach

ul. T. Noniewicza 83
16-400 Suwałki

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców (cz. 2) - Wspieranie procesu budowania wzajemnych relacji pomiędzy dziećmi i dorosłymi (nabór zakończony)

W dniach 5-7 kwietnia 2019 oraz 12-14 kwietnia 2019 r. odbędzie się cykl warsztatów "Szkoła dla Rodziców i Wychowawców" w wymiarze 40 godzin dydaktycznych. Zajęcia przeprowadzi Pani Ewa Jurkiewicz.

Szkolenie z zakresu tematycznego dotyczącego budowania konstruktywnych relacji w procesie wychowania, kształtowania postaw i modelowania zachowań dzieci. Zajęcia mają charakter warsztatów psychologicznych, przygotowujących uczestników do pracy z uczniami i ich rodzicami zarówno w kontekście indywidualnym jak i do prowadzenia zajęć grupowych (psychoedukacyjnych).